System telewizji przemysłowej typu SIM-B dla zastosowań na przejazdach kolejowo-drogowych kategorii B produkcji Krakowskich Zakładów Automatyki S.A. uzyskał dopuszczenie nr D/IAT/04/2018 do stosowania na sieci PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

System spełnia wymogi instrukcji Ie-111 „Wymagania na systemy telewizji przemysłowej stosowane na przejazdach kolejowo-drogowych kategorii B”, a ponadto oferuje wiele dodatkowych funkcjonalności – w zależności od potrzeb klienta.

Gwarancja standardowa dla urządzeń wynosi 24 miesiące. Ewentualne odmienne warunki ustalane są na etapie ofertowania.

W przypadku pytań dotyczących zastosowania urządzeń SIM-B w realizowanych przez Państwa projektach zachęcamy do kontaktu z nami:

Maciej Noworyta
Dyrektor ds. Rozwoju i Wdrożeń
tel. 12 25 51 129
e-mail: maciej.noworyta@kza.com.pl