Według badań dokumentów zgromadzonych w archiwach Ośrodka Informacji Naukowej Technicznej i Ekonomicznej PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. Oddziału w Krakowie, początki działalności Krakowskich Zakładów Automatyki S.A. w Krakowie sięgają roku 1928.
Z tego okresu pochodzi pierwsza wzmianka o funkcjonowaniu Działu Zabezpieczenia Ruchu Pociągów, wchodzącego w skład ówczesnego Wydziału Drogowego w Dyrekcji Kolei Państwowych w Krakowie. Dział ten uznany został za podwaliny Krakowskich Zakładów Automatyki S.A.