Ważna informacja dla Akcjonariuszy – osób prawnych

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że na mocy ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, nastąpi obowiązkowa dematerializacja akcji, oznaczająca proces przejścia od akcji w formie materialnej (papierowej) do formy elektronicznej. Dokumenty akcji stracą swoją dotychczasową, papierową formę i zostaną zamienione na zapis cyfrowy.

PIĄTE WEZWANIE AKCJONARIUSZY

Zarząd Spółki Krakowskie Zakłady Automatyki Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie przy ul. Wielickiej 30, kod pocztowy: 30-552, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000031035, posiadającej numer NIP: 675-000-14-84, REGON: 350741171, o kapitale zakładowym wynoszącym 1 540 730 zł, w pełni opłaconym, działając na podstawie art. 16 Ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1798), niniejszym wzywa akcjonariuszy Spółki, po raz piąty, do złożenia dokumentów akcji w siedzibie Spółki.

CZWARTE WEZWANIE AKCJONARIUSZY

Zarząd Spółki Krakowskie Zakłady Automatyki Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie przy ul. Wielickiej 30, kod pocztowy: 30-552, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000031035, posiadającej numer NIP: 675-000-14-84, REGON: 350741171, o kapitale zakładowym wynoszącym 1 540 730 zł, w pełni opłaconym, działając na podstawie art. 16 Ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1798), niniejszym wzywa akcjonariuszy Spółki, po raz czwarty, do złożenia dokumentów akcji w siedzibie Spółki.

TRZECIE WEZWANIE AKCJONARIUSZY

Zarząd Spółki Krakowskie Zakłady Automatyki Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie przy ul. Wielickiej 30, kod pocztowy: 30-552, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000031035, posiadającej numer NIP: 675-000-14-84, REGON: 350741171, o kapitale zakładowym wynoszącym 1 540 730 zł, w pełni opłaconym, działając na podstawie art. 16 Ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1798), niniejszym wzywa akcjonariuszy Spółki, po raz trzeci, do złożenia dokumentów akcji w siedzibie Spółki.

DRUGIE WEZWANIE AKCJONARIUSZY

Zarząd Spółki Krakowskie Zakłady Automatyki Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie przy ul. Wielickiej 30, kod pocztowy: 30-552, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000031035, posiadającej numer NIP: 675-000-14-84, REGON: 350741171, o kapitale zakładowym wynoszącym 1 540 730 zł, w pełni opłaconym, działając na podstawie art. 16 Ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1798), niniejszym wzywa akcjonariuszy Spółki, po raz drugi, do złożenia dokumentów akcji w siedzibie Spółki.

PIERWSZE WEZWANIE AKCJONARIUSZY

Zarząd Spółki Krakowskie Zakłady Automatyki Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie przy ul. Wielickiej 30, kod pocztowy: 30-552, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000031035, posiadającej numer NIP: 675-000-14-84, REGON: 350741171, o kapitale zakładowym wynoszącym 1 540 730 zł, w pełni opłaconym, działając na podstawie art. 16 Ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1798), niniejszym wzywa akcjonariuszy Spółki, po raz pierwszy, do złożenia dokumentów akcji w siedzibie Spółki.