Ogłoszenie subskrypcji akcji nowej emisji serii D Spółki Krakowskie Zakłady Automatyki S.A. w Krakowie w drugim terminie prawa poboru

Działając na podstawie art. 434 §1 i § 2 w zw. z art. 435 Kodeksu spółek handlowych Zarząd Spółki Krakowskie Zakłady Automatyki S.A. w z siedzibą w Krakowie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego  przez…

Ogłoszenie subskrypcji akcji nowej emisji serii D

Działając na podstawie art. 434 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki Krakowskie Zakłady Automatyki S.A. z siedzibą w Krakowie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia…