Informujemy, iż wskaźniki kolejowe w technologii LED typu WLED produkcji Krakowskich Zakładów Automatyki S.A. uzyskały dopuszczenie nr D/IST/32/2019 do stosowania na liniach kolejowych zarządzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Wskaźniki spełniają wymagania instrukcji Ie-102 „Wymagania techniczne dla wskaźników i tablic sygnałowych” oraz posiadają pozytywną opinię techniczną Instytutu Kolejnictwa.

Zapraszamy do współpracy i składania zapytań ofertowych.