Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na 27 czerwca 2024 r.

Zarząd Spółki Akcyjnej Krakowskie Zakłady Automatyki z siedzibą w Krakowie, ul. Wielicka 30, 30-552 Kraków, wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000031035, działając na podstawie art. 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 21.1 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się dnia 27 czerwca 2024r. o godzinie 12:00, w sali konferencyjnej siedziby Spółki w Krakowie przy ulicy Wielickiej 30.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 22 czerwca 2023 r.

Zarząd Spółki Akcyjnej Krakowskie Zakłady Automatyki z siedzibą w Krakowie, ul. Wielicka 30, 30-552 Kraków, wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000031035, działając na podstawie art. 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 21.1 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się dnia 22 czerwca 2023 r. o godzinie 12:00, w sali konferencyjnej siedziby Spółki w Krakowie przy ulicy Wielickiej 30.

NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI ZWOŁANE NA DZIEŃ 21 KWIETNIA 2023 R.

Zarząd Spółki Krakowskie Zakłady Automatyki Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, przy ul. Wielickiej 30 (30-552 Kraków), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000031035, działając na podstawie art. 402 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 21.1 Statutu Spółki zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się dnia 21 kwietnia 2023 r. o godzinie 12:00 w sali konferencyjnej siedziby Spółki w Krakowie przy ul. Wielickiej 30.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 21 grudnia 2022 r.

Zarząd Spółki Krakowskie Zakłady Automatyki Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, przy ul. Wielickiej 30 ( 30-552 Kraków), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia , XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000031035, działając na podstawie art. 402 §1.Kodeksu spółek handlowych oraz art. 21.1 Statutu Spółki zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się dnia 21 grudnia 2022 r. o godzinie 12:00 w sali konferencyjnej siedziby Spółki w Krakowie przy ul. Wielickiej 30.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 14 września 2022 r.

Zarząd Spółki Akcyjnej Krakowskie Zakłady Automatyki z siedzibą w Krakowie, ul. Wielicka 30, 30-552 Kraków, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000031035, działając na podstawie art. 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 21.2 Statutu Spółki zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się dnia 14 września 2022r. o godzinie 11:00, w sali konferencyjnej siedziby Spółki w Krakowie przy ulicy Wielickiej 30.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 14 czerwca 2022 r.

Zarząd Spółki Akcyjnej Krakowskie Zakłady Automatyki z siedzibą w Krakowie, ul. Wielicka 30, 30-552 Kraków, wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000031035, działając na podstawie art. 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 21.1 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się dnia 14 czerwca 2022 r. o godzinie 12.00 w sali konferencyjnej siedziby Spółki w Krakowie przy ulicy Wielickiej 30.

MSiG nr 95/2022 Poz. 26442

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 24 czerwca 2021 r.

Zarząd Spółki Akcyjnej Krakowskie Zakłady Automatyki z siedzibą w Krakowie, ul. Wielicka 30, 30-552 Kraków, wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000031035, działając na podstawie art. 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 21.1 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się dnia 24 czerwca 2021 r. o godzinie 12:00 w sali konferencyjnej siedziby Spółki w Krakowie przy ulicy Wielickiej 30.

MSiG nr 104/2021 Poz. 35153

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 30.12.2020 r.

Zarząd Spółki Akcyjnej Krakowskie Zakłady Automatyki z siedzibą w Krakowie, ul. Wielicka 30, 30-552 Kraków, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000031035, działając na podstawie art. 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 21.2 Statutu Spółki zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się dnia 30 grudnia 2020 r. o godzinie 11:00, w sali konferencyjnej siedziby Spółki w Krakowie przy ulicy Wielickiej 30.

MSiG nr 239/2020, poz. 69503

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 26.05.2020 r.

Zarząd Spółki Akcyjnej Krakowskie Zakłady Automatyki z siedzibą w Krakowie, ul. Wielicka 30, 30-552 Kraków, wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000031035, działając na podstawie art. 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 21.1 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się dnia 26 maja 2020 r. o godzinie 11:00, w sali konferencyjnej siedziby Spółki w Krakowie przy ulicy Wielickiej 30.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 24.03.2020 r.

Zarząd Spółki Akcyjnej Krakowskie Zakłady Automatyki S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Wielicka 30, 30-552 Kraków, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000031035, w związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 oraz wobec wprowadzonego przez Rząd Rzeczpospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego, odwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Krakowskie Zakłady Automatyki S.A. zwołane na dzień 24.03.2020 r.