Praca

Jeśli jesteście Państwo gotowi na podjęcie nowych wyzwań i szukacie pracy, dzięki której będziecie mieć okazję zrealizować plany i ambicje, spróbujcie swoich sił w Krakowskich Zakładach Automatyki S.A.

Nasza firma jest otwarta przede wszystkim na ludzi z wykształceniem technicznym, głównie w branży sterowania ruchem kolejowym.

W związku z nieustannym rozwojem firmy, we współpracy z Technikum Komunikacyjnym w Krakowie, uruchomiliśmy program zatrudnienia najwybitniejszych absolwentów.
W ramach programu organizowane są spotkania z uczniami oraz wizyty na obiektach kolejowych wyposażonych w nowoczesne systemy sterowania ruchem kolejowym.

Dzięki spotkaniom uczniowie mają okazję zapoznać się ze stosowanymi obecnie systemami srk, a także uzyskać informacje na temat działalności firmy oraz planach zatrudnienia w najbliższym okresie.

Osoby zainteresowane mogą przesłać swoje aplikacje, zawierające CV i list motywacyjny, na adres:
Krakowskie Zakłady Automatyki S.A.
ul. Wielicka 30
30-552 Kraków
kza@kza.com.pl

Prosimy o dopisanie na dokumentach aplikacyjnych następującej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podawanych w dokumentach aplikacyjnych przez Spółkę Krakowskie Zakłady Automatyki S.A., ul. Wielicka 30, 30-552 Kraków, w celu prowadzenia rekrutacji z moim udziałem”.

Jeśli chcą Państwo, abyśmy mogli przetwarzać Państwa dane także na cele rekrutacji, które będą prowadzone w przyszłości, prosimy o dopisanie dodatkowo:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podawanych w dokumentach aplikacyjnych przez Spółkę Krakowskie Zakłady Automatyki S.A., ul. Wielicka 30, 30-552 Kraków, w celu prowadzenia rekrutacji przyszłych z moim udziałem”.

KLAUZULA INFORMACYJNA

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych podawanych w dokumentach aplikacyjnych jest Spółka Krakowskie Zakłady Automatyki S.A., ul. Wielicka 30, 30-552 Kraków.
 2. Dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko, o które osoba się ubiega.
 3. Podanie danych osobowych jest niezbędne, a zakres przetwarzanych danych wynika z przepisów prawa, tj. Kodeksu pracy. Podanie dodatkowych danych jest dobrowolne i wymaga Pani/Pana wyraźnej zgody (jak np. adres e-mail, numer telefonu).
 4. Dane nie będą udostępniane innym podmiotom.
 5. Administrator danych może powierzyć przetwarzanie Pani/Pana danych podmiotom, które świadczą usługi utrzymania systemów informatycznych, w których będą przetwarzane.
 6. Przetwarzanie odbywa się wyłącznie przez okres potrzebny do przeprowadzenia rekrutacji, tj. nie dłużej niż przez 6 miesięcy. Po tym okresie dane osobowe są usuwane.
 7. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania.
 8. Ma Pani/Pan prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych w każdym czasie, do usunięcia danych, wniesienia sprzeciwu, ograniczenia przetwarzania.
 9. W celu realizacji powyższych praw należy się skontaktować z Administratorem Danych Osobowych drogą elektroniczną: kza@kza.com.pl lub wysyłając list na adres siedziby Spółki.
 10. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych.

Prześlij nam swoje CV

Praktyki

KIM JESTEŚMY?
Krakowskie Zakłady Automatyki S.A. to firma z wieloletnim doświadczeniem w kompleksowej realizacji projektów przebudowy i montażu urządzeń sterowania ruchem kolejowym na liniach kolejowych o znaczeniu międzynarodowym, krajowym i lokalnym.

CO OFERUJEMY?

 • praktyki wakacyjne dla studentów
 • staże absolwenckie

KOGO POSZUKUJEMY?

 • osób zmotywowanych na zdobycie doświadczenia i wiedzy
 • osób szukających nowych możliwości rozwoju w solidnej firmie w Krakowie
 • osób zaangażowanych w wykonywane zadania
 • studentów (IV i V roku) lub absolwentów kierunków technicznych

JAK APLIKOWAĆ?
Osoby zainteresowane praktyką/stażem mogą przesłać swoje aplikacje, zawierające CV i list motywacyjny, na adres: kza@kza.com.pl z dopiskiem „Praktyka” lub „Staż”. Na aplikacje czekamy do końca czerwca (na praktyki) oraz do końca sierpnia (na staże).