Od 1 października 2015 r. do 30 września 2017 r. Krakowskie Zakłady Automatyki S.A. realizowały Projekt pn. „Inteligentny System Wspomagania Decyzji dla poprawy jakości, bezpieczeństwa oraz minimalizacji kosztów cyklu życia infrastruktury kolejowej” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach poddziałania 1.1.1. „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014–2020.

Celem projektu – poprzez realizację prac B+R skupionych w ramach czterech etapów – było opracowanie, a po zakończeniu projektu wdrożenie do KZA S.A. innowacyjnego rozwiązania w postaci Inteligentnego Systemu Wspomagania Decyzji – zaawansowanego obliczeniowo systemu wspomagającego proces podejmowania trafnych decyzji w cyklu życia infrastruktury kolejowej oraz zwiększającego efektywność świadczonych usług na etapie projektowania i utrzymania.

Wartość Projektu: 2 082 278,56 PLN
Wartość dofinansowania: 1 339 721,83 PLN
Okres realizacji: 01.10.2015 – 30.09.2017

ue1

 

Zapytania ofertowe

Zapytania
Wyniki postępowań