Inwestycje kolejowe CPK

Na inwestycje kolejowe CPK składa się w sumie 12 tras kolejowych, w tym 10 tzw. szprych prowadzących z różnych regionów Polski do Warszawy i CPK. Łącznie to 30 zadań inwestycyjnych i 1789 km nowych linii kolejowych, których inwestorem…

Ponad 700 km nowych linii kolejowych CPK w trakcie prac przygotowawczych

Trwają inwentaryzacje przyrodnicze dla ośmiu kolejowych projektów inwestycyjnych spółki Centralny Port Komunikacyjny. Na ostatnim etapie są przetargi na studia wykonalności dla łącznie 700 km linii kolejowych. A spółka CPK rusza z…

Projekt CPK spójny z planami europejskimi

Inwestycje CPK wpisują się w główne cele strategii transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T, w tym: Zapewnienie spójności terytorialnej UE i poprawę swobodnego przepływu osób i towarów – tę funkcję będzie pełniło nowe…

Bezpieczniej na torach

Jesienią 2020 roku można było na łamach magazynu „KZA Express” zdecydowanie optymistycznie podsumować poziom bezpieczeństwa na torach w roku 2019, aczkolwiek sytuacja ludzi poza pociągiem nadal nie budziła optymizmu i tak zostało. Rok…

Cyberbezpieczeństwo środowiska kolejowego  

Kolej jest skomplikowanym systemem tworzonym przez wielką liczbę instytucji, podmiotów gospodarczych, pracowników. Pomiędzy nimi przepływa potężny strumień informacji niezbędnych do planowania i prowadzenia ruchu pociągów, obsługi…

Krakowskie Zakłady Automatyki S.A. Sponsorem Muzeum Krakowa

  Krakowskie Zakłady Automatyki S.A. postanowiły udzielić wsparcia finansowego Instytucji Kultury Miasta Krakowa – Muzeum Krakowa. Przekazane środki zostaną przeznaczone na sfinansowanie instalacji elektroakustycznego systemu…

Rynek przewozów intermodalnych w 2020 r.

Transport intermodalny z roku na rok wzrasta i stanowi coraz ważniejszy element w polskim systemie kolejowym. Odbywa się to przy zauważalnym spadku przewozu ładunków masowych z dominujących na rynku grup ładunków – węgla i kruszyw.…

Przewoźnicy kolejowi w Polsce na tle innych krajów Europy

W danych publikowanych przez ERA (Agencję Kolejową Unii Europejskiej) wynika, że w Europie na koniec 2020 r. wydanych było 634 licencji kolejowych na przewozy rzeczy, stanowiło to ok 40% więcej niż na początku 2013 r. (452 licencji). …

Przewoźnicy kolejowi w Polsce

W latach 2013 – 2020 o licencję na przewozy osób oraz świadczenie usług trakcyjnych ubiegało się 58 podmiotów. Wydanych zostało: • 56 uprawnień do przewozu rzeczy, • 43 uprawnienia na realizację usług trakcyjnych (w tym…

Większe zainteresowanie przewozami towarów wśród przedsiębiorców

Pomimo pandemii w 2020 r. i spadków w przewozach towarowych, przedsiębiorcy wykazywali wyższe niż dotychczas zainteresowanie działalnością na rynku przewozów koleją i w związku z tym uzyskaniem licencji na przewozy towarów. W 2020…