Kolej, najbardziej ekologiczny transport (Cz. 2)

Na obszarze naszego kraju elektrycznej sieci trakcyjnej nie ma na ok. 38% długości linii kolejowych. Najdłuższym niezelektryfikowanym odcinkiem jest Linia Hutnicza Szerokotorowa. Ten wynik i tak jest lepszy, niż średnia europejska, która…

Kolej, najbardziej ekologiczny transport (Cz. 1)

Transport jest jednym z największych emitentów gazów cieplarnianych i innych szkodliwych substancji. Miliony litrów oleju napędowego, paliwa lotniczego i paliw okrętowych wytwarzają potężne ilości spalin wyrzucanych w powietrze. Kolejne…

Plany inwestycyjne PKP PLK (Cz. 3)

Zamierzenia inwestycyjne PKP PLK S.A. podzielono na kilka grup, w zależności od ich zasięgu i proponowanych źródeł finansowania. Zasadniczym, są środki przekazane przez Unię Europejską. Rada Europy przyznała je w lipcu 2020…

Plany inwestycyjne PKP PLK (Cz. 2)

Zamierzenia inwestycyjne PKP PLK zależą od dostępności funduszy. Mają one być finansowane z kilku źródeł. Udostępniamy drugą część tekstu Piotra Kołaczka z najnowszego numeru „KZA Express” 02(18)/2021. Zasadniczym,…

Plany inwestycyjne PKP PLK (Cz. 1)

W czerwcu 2021 roku PKP PLK S.A. opublikowały Zamierzenia Inwestycyjne na lata 2021–2030 z perspektywą do 2040 roku. To bardzo ważny dokument, ponieważ największy w Polsce zarządca infrastruktury kolejowej przedstawia w nim swoje…

Czy transport kolejowy zwiększy swój udział w logistycznych łańcuchach dostaw? (Cz. 3)

Zapraszamy do lektury kolejnej części tekstu pana Henryka Zielaskiewicza, opublikowanego na łamach „KZA Express” 02(18)/2021. W tej części dowiedzą się Państwo więcej o rozwoju transportu w Polsce i zarządzaniu siecią logistyczną. Udostępniamy…

Czy transport kolejowy zwiększy swój udział w logistycznych łańcuchach dostaw? (Cz. 2)

Systemy dostaw mogą mieć charakter prosty i złożony. Obserwując funkcjonowanie kolejowych przewozów towarowych w Polsce, stwierdzić należy, że najczęściej występują proste łańcuchy dostaw oparte w większości o rozwiązania…

Czy transport kolejowy zwiększy swój udział w logistycznych łańcuchach dostaw? (Cz. 1)

W procesach logistycznych około 70% czynności to różnego rodzaju transporty. Można więc stwierdzić, że transport (który przybiera różne formy i charakter, począwszy od przesyłu wewnątrzzakładowego do przewozów krajowych czy…

Seminarium Naukowo-Techniczne „Znaczenie bocznic i terminali w strategii rozwoju kolei polskiej”

Mając na uwadze konieczność wsparcia rozwoju kolejowej infrastruktury przeładunkowej, Katedra Transportu i Informatyki Akademii WSB, wspólnie z innymi organizacjami i osobami zajmującymi się problematyką transportu kolejowego w Polsce,…

10. edycja Poland Business Run!

10. edycja Poland Business Run już za nami. W tym roku w biegu w całej Polsce brało udział 4322 drużyny co daje 21 610 uczestników! Dzięki finansowemu wsparciu Zarządu oraz naszemu zaangażowaniu, zmieniliśmy codzienność…