Informacja o zamiarze połączenia SPÓŁEK KZA S.A. I FIMA POLSKA SP. Z O.O.

Zarząd Krakowskich Zakładów Automatyki S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Wielickiej 30 zawiadamia ponownie akcjonariuszy o zamiarze połączenia Spółki Krakowskie Zakłady Automatyki S.A. z siedzibą w Krakowie ze Spółką Fima Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Połączenie Spółek planowane jest w trybie i na zasadach określonych w Planie Połączenia ogłoszonym w ,,Monitorze Sądowym i  Gospodarczym Nr 172 (6823) z dnia 6 września 2023 r. poz. 42886”.

Jednocześnie przypominamy, iż z dokumentacją związaną z planowanym połączeniem można zapoznawać się w terminie do 15 października 2023 r. w siedzibie Spółki przy ul. Wielickiej 30, 30-552 Kraków.