Katalog produktów

Telewizja przejazdowa

DySOnaPP

Systemy zasilania urządzeń srk

SYSTEM ZASILANIA TYPU ELZAS

System Zasilania Urządzeń Stacyjnych SRK typu ELZAS jest przeznaczony do zasilania stacyjnych komputerowych urządzeń sterowania ruchem kolejowym. Zapewnia on zasilanie komputera systemowego, sterowników, obwodów kontroli niezajętości torów, sygnalizatorów oraz napędów zwrotnicowych. System ELZAS przewidziany jest do zasilania obiektów z sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym 3×230/400V oraz z zespołu prądotwórczego stacjonarnego lub przewoźnego. System ELZAS składa się z szafy przyłączeniowej TS-04/1 i szafy rozdzielczej TR-04/1.W przypadku konieczności zastosowania kolejnych szaf TR przyjmują one oznaczenie TR1-04/1, TR2-04/1 itd.

Transformatory typu REJ

Transformatory typu REJ

Transformatory typu REJ mają zastosowanie głównie w obwodach sterowania ruchem kolejowym. Są to transformatory o konstrukcji jednocewkowej, z wyjątkiem REJ 1301.
Uzwojenie pierwotne jest nawinięte jako pierwsze, następnie uzwojenie wtórne z odpowiednio wyprowadzonymi odczepami. Wyprowadzenia mogą być wykonane drutem własnym lub przewodem giętkim. Zakończenie wyprowadzeń stanowią listwy typu LZ-4, LZ-10 lub listwy specjalne jak np. dla REJ 1001/3 lub REJ 1011/1. Magnetowód stanowią blachy transformatorowe zimnowalcowane o grubości 0,35 mm wykrawane w sposób bezodpadowy w kształtki E-I, składane później w pakiety. Transformatory szeregu REJ 15 są umieszczane w hermetycznej obudowie, a następnie zalewane masą izolacyjną. Wszystkie transformatory działają poprawnie w zakresie temperatur 233 ÷ 328 K (-40°C ÷ +55°C) Wytrzymałość elektryczna izolacji pomiędzy uzwojeniami a rdzeniem – min. 2500 V, natomiast pomiędzy uzwojeniami nawijanymi równolegle (bifilarnymi) – min. 500 V. Rezystancja izolacji min. –200 MΩ.

Przekaźniki typu JRV

Przekaźniki typu JRV są stosowane w urządzeniach sterowania ruchem pociągów jako przekaźniki torowe.

Przekaźniki typu JRV są przekaźnikami indukcyjnymi, których działanie polega na wytworzeniu przez dwie pary cewek, umieszczonych na dwóch magnetowodach, strumieni magnetycznych przesuniętych w fazie. Strumienie te przenikają tarczę aluminiową, umieszczoną w szczelinach magnetowodów. Tarcza zamocowana jest na osi i sprzężona z układem zestyków oraz wskaźnikiem położenia.
Mechanizm przekaźnika umieszczony jest w skrzyni metalowej, na której czterech bocznych ścianach znajdują się okienka, służące do obserwacji pracy przekaźnika. Górna płyta posiada śrubowe zaciski zasilające oraz wyprowadzeniowe styków.
Każdy przekaźnik posiada dwanaście kompletów srebrnych zestyków zwiernych i rozwiernych. Ilość zestyków zwiernych i rozwiernych jest różna dla poszczególnych odmian przekaźnika.
Izolacja przekaźników sprawdzana jest przemiennym napięciem probierczym o wartości skutecznej 2000 V.

 • Zakres temperatur pracy od – 40°C do + 70°C
 • Wilgotność względna do 85%
 • Stopień ochrony IP 40
 • Trwałość mechaniczna 107 zadziałań
 • Rezystancja zestyków po pełnej ilości zadziałań max 180 mΩ
 • Masa 16 kg ± 1 kg
 • Wymiary 228 x 258 x 264

Zestawy wtykowe typu ERL

Zestaw wtykowy ERL 10014

Zestaw wtykowy ERL 10014 przeznaczony jest do stosowania w samoczynnej blokadzie liniowej Eac dla trzystawnej blokady jako stacyjny i liniowy oraz jako stacyjny w blokadzie czterostawnej.
Zestaw ten jest zbudowany w oparciu o elementy półprzewodnikowe i elementy bierne.
Zestaw ERL10014 realizuje funkcje prostowników prądu przemiennego oraz zawiera układ progowy zmieniający stan na zaciskach wyjściowych po przekroczeniu zadanego poziomu napięcia na zaciskach wejściowych.

DANE TECHNICZNE:

 • Napięcie zasilające układ progowy (UP) max 36 V DC
 • Obciążenie układu progowego max 30 mA
 • Próg przełączania układu progowego 21-24 V
 • Zwłoka czasowa zmiany stanu wyjścia (UP) min. 300 ms
 • Znamionowy prąd prostowany 0,3A
 • Zakres temperatury pracy 263-323 K (od -10 do +50°C)
 • Temperatura przechowywania 263-323 K (od -10 do +50°C)

Rodzaj osłony IP40

Odporność na drgania
1-55 Hz; A=0,15 mm
10-150 Hz; a=2 g

 • Wilgotność względna 10-95%
 • Wymiary max. 252x62x170
 • Masa ok. 1,4 kg

Zestaw wtykowy ERL 10015/1

Zestaw wtykowy ERL 10015/1 przeznaczony jest do stosowania w samoczynnej blokadzie liniowej Eac dla blokady czterostawnej jako liniowy.
Zestaw ten jest zbudowany w oparciu o układy scalone, elementy półprzewodnikowe i elementy bierne.
Zestaw ERL 10015/1 realizuje takie same funkcje jak ERL 10014 i oprócz tego zawiera układ migacza elektronicznego, który zasila transformator REJ 1001/3, obciążony żarówką semafora odstępowego.
Od zestawu ERL 10014 różni się też układem elementów programujących.

DANE TECHNICZNE:

 • Napięcie znamionowe zasilania: 2×15 V AC ±10%, 50-60 Hz
 • Pobór mocy max. 50 VA
 • Częstotliwość przetwornicy 350-400 Hz ±10%
 • Zakres częstotliwości błysków 50-55/min
 • Czas błysku 550-600 ms
 • Czas przerwy 550-600 ms
 • Typowe obciążenie transformator REJ 1001/3
 • Żarówka 12V/24W
 • Napięcie zasilające układ progowy (UP) max 36 V DC
 • Obciążenie układu progowego max 30 mA
 • Próg przełączania układu progowego 21-24 V
 • Zwłoka czasowa zmiany stanu wyjścia (UP) min. 300 ms
 • Znamionowy prąd prostowany 0,3 A
 • Zakres temperatury pracy 263-323 K (od -10 do +50°C)
 • Temperatura przechowywania 263-323 K (od -10 do +50°C)

Rodzaj osłony IP40

Odporność na drgania
1-55 Hz; A=0,15 mm
10-150 Hz; a=2 g

 • Wilgotność względna 10-95%
 • Wymiary max. 252x62x170
 • Masa ok. 2,1 kg

Zestaw wtykowy ERL 10016/3

Zestaw wtykowy ERL 10016/3 przeznaczony jest do stosowania w obwodach świateł semafora, w szczególności w samoczynnej blokadzie liniowej Eac.
Zestaw wtykowy ERL 10016/3, jako element pośredniczący, pozwala na zastosowanie przekaźników wtykowych typu RK zamiast przekaźników zaciskowych typu JRB i JRG.
Zestaw realizuje prostowanie i filtrowanie napięcia oraz dopasowanie poziomów prądów i napięć dla prawidłowej pracy przekaźników wtykowych. Zawiera trzy niezależne układy, które realizują prostowanie jednopołówkowe lub dwupołówkowe w zależności od zamontowania odpowiednich mostków na płycie JAZ.
Przy zastosowaniu pojedynczego układu do kontroli światła czerwonego (dwie żarówki) stosuje się prostowanie jednopołówkowe, natomiast przy kontroli światła zielonego lub żółtego (jedna żarówka) – prostowanie dwupołówkowe.
Kontrolę działania każdego układu zapewnia dioda elektroluminescencyjna. Zestaw posiada obudowę jak przekaźnik typu JRK.
Trzy transformatory umieszczone są na stalowym wsporniku. Elementy elektroniczne umieszczone są na płycie drukowanej.

DANE TECHNICZNE:

Prostowanie jednopołówkowe
IWE = 160 mA UWY ≤ 6,9 V
IWE = 243 mA UWY ≤ 10,3 V
IWE = 280 mA UWY ≤ 10,6 V
IWE = 330 mA UWY ≤ 12,0 V

Prostowanie dwupołówkowe
IWE = 40 mA UWY ≤ 3,5 V
IWE = 120 mA UWY ≤ 6,9 V
IWE = 187 mA UWY ≤ 10,6 V
IWE = 220 mA UWY ≤ 12,0 V

 • Zakres temperatury pracy 263-323 K (od -10 do +50°C)

Rodzaj osłony IP40

Odporność na drgania
3-40 Hz; A=0,2 mm
40-100 Hz; a=0,03 mm

 • Odporność na udary 2 g
 • Masa max ok. 3,0 kg

Zestaw wtykowy ERL 10025a

Zestaw wtykowy ERL 10025a przeznaczony jest do stosowania w samoczynnej blokadzie liniowej Eac i urządzeniach stacyjnych.
Zestaw jest złożony z elementów półprzewodnikowych i biernych RC. Zestaw ERL 10025a zawiera elektroniczny migacz zasilający transformator głowicowy obciążony żarówką semafora.

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe zasilania

 • przemienne 30V
 • stałe 24V

Zakres napięcia zasilania

 • przemiennego 27-33 V
 • stałego 19-29 V
 • Pobór mocy max 55 W
 • Częstotliwość znamionowa przetwornicy 180-220 Hz
 • Zakres częstotliwości błysków 48-52/ min
 • Czas błysku 600 ms ± 25 ms
 • Czas przerwy 600 ms ± 25 ms
 • Typowe obciążenie transformator REJ 1001/3
 • Żarówka 12V/ 24W
 • Zakres temperatur otoczenia 248-343 K (od -25 do +70°C)

Rodzaj osłony IP40
Odporność na drgania
3-40 Hz; a=0,2 mm
40-100 Hz; a=0,03 mm

 • Odporność na udary 2g
 • Masa max ok. 2,1 kg

Zestaw wtykowy ERL 11013

Zestaw wtykowy ERL 11013 jest przeznaczony do pracy w obwodach sprzężonych trójfazowych napędów zwrotnic.
Zestaw ten współpracuje z przetwornikami zwrotnicowymi typu PZ-01 i PZ-02.
Zasila on obwód kontrolny zwrotnicy oraz przekaźnik ochronny Or podczas przestawiania zwrotnicy i powoduje odłączenie podtrzymania przekaźnika ochronnego w przypadku przekroczenia maksymalnego czasu przestawiania zwrotnic.
Jeden zestaw zawiera dwa jednakowe, niezależne układy mogące pracować w dwóch różnych obwodach zwrotnicowych.
Całość umieszczona jest w obudowie przekaźnika IRK 11.

DANE TECHNICZNE:

Napięcie wejściowe obwodu kontrolnego
przy zasilaniu zestawu napięciem 220V:

 • 100 V, 110 V, 120 V ± 5%

Napięcie obwodu podtrzymania przy I=0,83 A

 • 20-27 V
 • Zwłoka czasowa przekaźnika Tz min 8 s lub 16 s
 • Zakres temperatur otoczenia 263-323 K (od -10°C do +50°C)

Rodzaj osłony IP40
Odporność na drgania
3-40 Hz; a=0,2 mm
40-100 Hz; a=0,03 mm

 • Odporność na udary 2 g
 • Masa ok. 3,4 kg

Układy nastawcze

Układ nastawczy N86F-E

Układ nastawczy zwrotnicowy N86F-E przeznaczony jest do nastawiania zwrotnic za pomocą elektrycznych napędów trójfazowych sześcioprzewodowych pojedynczych lub sprzężonych wyposażonych w przetworniki zwrotnicowe PZ-02.
Układ jest odmianą układu N86 wykonaną w oparciu o przekaźniki małogabarytowe IRF.
Układ wyposażony jest w układ czasowy T48/24-15s wyłączający prąd nastawczy po założonym czasie około 15 sek. oraz układ kontroli rozprucia zwrotnicy z zastosowaniem przekaźnika Kr.

DANE TECHNICZNE:

 • Zasilanie obwodu nastawczego 3 x 380 V AC
 • Zasilanie obwodu sterującego i kontroli rozprucia 24 V DC
 • Zasilanie obwodu kontroli położenia zwrotnic 220 V AC
 • Stopień ochrony zapewnianej przez obudowę IP20
 • Wymiary gabarytowe 275 x 129 x 247
 • Masa ok. 7,4 kg

Przetworniki zwrotnicowe

Przetwornik zwrotnicowy typu PZ-02

Przetwornik zwrotnicowy typu PZ-02 przeznaczony jest do stosowania w obwodach elektrycznych sprzężonych napędów zwrotnicowych z silnikami trójfazowymi na napięcie 380/220 V przy współpracy z zestawem wtykowym ERL 11013.
Przetwornik zwrotnicowy zasila układ kontrolny położenia zwrotnicy napięciem doprowadzonym z zestawu wtykowego ERL 11013 po jego obniżeniu do wymaganego poziomu i następnie wyprostowaniu.

DANE TECHNICZNE:

 • Napięcie wyjściowe przy zasilaniu napięciem 110 V AC 50 Hz: 30,0 V ± 10%
 • Zakres temperatury pracy 233-343 K (od -40 do +70°C)
 • Temperatura przechowywania 263-323 K (od -10 do +50°C)
 • Wilgotność względna 10 ÷ 95%
 • Odporność na drgania
  1-55 Hz; A=0,15 mm
  10-150 Hz; a=2g

Rodzaj osłony IP44

 • Wymiary max 160 x 140 x 105
 • Masa max 1,7 kg

Stoły pomiarowe

Uniwersalny Zestaw Kontrolno-Pomiarowy UZKP-2

Uniwersalny zestaw kontrolno-pomiarowy typu UZKP-2 służy do legalizacji przekaźników sterowania ruchem kolejowym.
Umożliwia on przeprowadzenie pomiarów następujących parametrów przekaźników:

 1. Napięcia przyciągania,
 2. Napięcia zwalniania,
 3. Prądu przyciągania,
 4. Prądu zwalniania,
 5. Rezystancji cewek,
 6. Położenia zestyków,
 7. Czasu przyciągania,
 8. Czasu zwalniania,
 9. Czasu lotu kotwicy,
 10. Rezystancji zestyków,
 11. Rezystancji izolacji,
 12. Wytrzymałości elektrycznej izolacji.

Uniwersalny zestaw kontrolno-pomiarowy typu UZKP-2 wyposażony jest w następujące obwody:

 1. Obwód zasilający fazę manewrową o napięciu regulowanym płynnie w zakresach od 0 do 1,1 V; 4,5 V; 10 V; 30 V; 110 V; 220 V.
 2. Obwód zasilający fazę lokalną o napięciu regulowanym płynnie od 0 do 110 V i od 0 do 220 V. Pomiędzy napięciem fazy manewrowej a napięciem fazy lokalnej może być wprowadzone przesunięcie fazowe 0o, ± 90o lub ± 180o.
 3. Obwód do zasilania przekaźników elektromagnetycznych o napięciu przemiennym lub stałym regulowanym płynnie w zakresach od 0 do 6 V; 15 V; 30 V; 75 V; 150 V; 300 V i zmienianej biegunowości.
 4. Obwód kontrolujący położenie zestyków przekaźnika zapewniający wizualną kontrolę położenia zestyku.
 5. Obwody umożliwiające pomiar rezystancji cewek przekaźników.
 6. Obwody milisekundomierza zapewniające pomiary czasów przyciągania zwalniania i lotu kotwicy w zakresie od 1 do 9999 ms.
 7. Obwód miliomomierza umożliwiający pomiary rezystancji zestyków biernych metodą techniczną w zakresie od 0,1 mΩ do 2 Ω.
 8. Obwody megaomomierza umożliwiające pomiar rezystancji izolacji w zakresie od 10 MΩ do 300 MΩ.

Oferujemy Państwu również przystawki do stołu UZKP-2 (do badania przekaźników typu JRB, JRC, JRM, JRV, JRG, JRK).

Szafy kablowe typu SK

Szafy kablowe typu SK

Szafy kablowe typu SK wykonane są z laminatu poliestrowego wzmocnionego włóknem szklanym, który gwarantuje wysoką wytrzymałość oraz odporność na wszelkie czynniki atmosferyczne. Nie wymagają malowania i żadnych zabiegów konserwacyjnych.
Szafy typu SK mają uniwersalne zastosowanie, lecz przeznaczone są głównie do zabudowy urządzeń srk oraz aparatury teletechnicznej i elektroenergetycznej.
W dolnej części posiadają ramę z kątownika służącą do przykręcania szaf do podłoża (fundament stalowy bądź betonowy).
Wszystkie szafy posiadają zamknięcie uniemożliwiające dostęp osób niepowołanych, tj. zamek ryglowy i zamek patentowy.
Na życzenie Klienta wyposażamy szafy według zapotrzebowania.

ODMIANY SZAF SK:

 • SK 1.1
 • SK 1.5
 • SK 10

SK 1.1 – DANE TECHNICZNE

 • Wymiary zewnętrzne 1140 x 835 x 460 mm
 • Wymiary wnętrza 1030 x 750 x 420 mm
 • Odporność na wstrząsy f=10 Hz a=2 mm
 • Odporność na udary 15 g
 • Odporność na uderzenia 20 J dla T= -40°C do +70°C
 • Wytrzymałość elektryczna izolacji min 2 kV
 • Rezystancja izolacji min. 100 MΩ
 • Stopień ochrony IP43
 • Śruby mocujące M12
 • Rozstaw śrub mocujących 200 x 627

SK 1.5 – DANE TECHNICZNE

 • Wymiary zewnętrzne 1520 x 1050 x 470 mm
 • Wymiary wnętrza 1255 x 970 x 410 mm
 • Odporność na wstrząsy f=10 Hz a=2 mm
 • Odporność na udary 15g
 • Odporność na uderzenia 20J dla T= -40°C do +70°C
 • Wytrzymałość elektryczna izolacji min 2 kV
 • Rezystancja izolacji min 100 MΩ
 • Stopień ochrony IP43
 • Śruby mocujące M12
 • Rozstaw śrub mocujących 905 x 260 mm

SK 10 – DANE TECHNICZNE

 • Wymiary zewnętrzne 2050 x 1050 x 470 mm
 • Wymiary wnętrza 1755 x 970 x 410 mm
 • Odporność na wstrząsy f=10 Hz a=2 mm
 • Odporność na udary 15g
 • Odporność na uderzenia 20J dla T= -40°C do +70°C
 • Wytrzymałość elektryczna izolacji min 2 kV
 • Rezystancja izolacji min 100 MΩ
 • Stopień ochrony IP43
 • Śruby mocujące M12
 • Rozstaw śrub mocujących 905 x 260 mm

Skrzynki aparatowo - kablowe typu TK

Skrzynki aparatowo-kablowe typu TK

Skrzynki aparatowo-kablowe typu TK, wykonane z laminatu poliestrowego wzmocnionego włóknem szklanym, przeznaczone są jako osprzęt kablowy lub aparatowy do zewnętrznych urządzeń sterowania ruchem kolejowym.
W szczególności stosuje się je do elektrycznych napędów zwrotnicowych, obwodów torowych oraz do urządzeń, wymagających podłączenia za pomocą kabla sygnalizacyjnego.
Zabudowanie skrzynek może być dokonane bezpośrednio do urządzenia lub za pomocą wspornika skrzynki.

ODMIANY SKRZYNEK TK:

 • TK-NEPZ1.1
 • TK-NE00.2
 • TK-X00.1
 • TK-X00.2
 • TK-NZ5.K
 • TK-NZ5.P
 • TK-01061.1
 • TK-01062.1
 • TK-01501.2
 • TK-01505.2
 • TK-01511.2
 • TK-ZOT00.1
 • TK-ZOT00.2
 • TK-GAR

TK-NEPZ1.1 – przeznaczona jest do elektrycznych napędów zwrotnicowych (typu EEA-4…) pojedynczych lub końcowych, współpracujących w układzie sprzężonym.

Wyposażenie:

 • 2 listwy Lz-4,
 • dławik kablowy PG-21,
 • przetwornik zwrotnicowy PZ-02 (dawniej PZ-01),
 • wspornik skrzynki,
 • wąż ochronny kabla.

TK-NE00.2 – przeznaczona do elektrycznych napędów zwrotnicowych (typu EEA-4…) pośrednich.

Wyposażenie:

 • 4 listwy Lz-4,
 • 2 dławiki kablowe PG-21,
 • wspornik skrzynki,
 • wąż ochronny kabla.

TK-X00.1 – przeznaczona do podłączenia kabli do sygnałów świetlnych, elektrycznych napędów zwrotnicowych typu B, dławików torowych, wskaźników podświetlanych i innych urządzeń srk.

Wyposażenie:

 • 2 listwy Lz-4,
 • 1 dławik kablowy PG-21,
 • wspornik skrzynki.

TK-X00.2 – przeznaczona do podłączenia kabli do sygnałów świetlnych, elektrycznych napędów zwrotnicowych typu B, dławików torowych, wskaźników podświetlanych i innych urządzeń srk.

Wyposażenie:

 • 4 listwy Lz-4,
 • 2 dławiki kablowe PG-21,
 • wspornik skrzynki.

TK-NZ5.K – przeznaczona do napędu zwrotnicowego (EEA-5… ) końcowego.

Wyposażenie:

 • 2 listwy Lz-4,
 • 1 dławik kablowy PG-21,
 • przetwornik zwrotnicowy PZ-02,
 • złączka OR1A,
 • wspornik skrzynki.

TK-NZ5.P – przeznaczona do napędu zwrotnicowego (EEA-5… ) pośredniego.

Wyposażenie:

 • 4 listwy Lz-4,
 • 2 dławiki kablowe PG-21,
 • złączka OR1A,
 • wspornik skrzynki.

TK-01061.1 – przeznaczona do zasilania (odbioru) obwodów torowych (zwrotnicowych)

Wyposażenie:

 • 2 listwy Lz-4,
 • 2 dławiki PG-21,
 • transformator REJ 1061/1,
 • 2 zaciski przejściowe,
 • wspornik skrzynki.

TK-01062.1 – przeznaczona do zasilania (odbioru) obwodów torowych (zwrotnicowych)

Wyposażenie:

 • 2 listwy Lz-4,
 • 2 dławiki PG-21,
 • transformator REJ 1062/1,
 • 2 zaciski przejściowe,
 • wspornik skrzynki.

TK-01501.2 – przeznaczona do zasilania (odbioru) obwodów torowych (zwrotnicowych)

Wyposażenie:

 • 2 listwy Lz-4,
 • 2 dławiki PG-21,
 • transformator REJ 1501/1,
 • 2 zaciski przejściowe,
 • wspornik skrzynki.

TK-01505.2 – przeznaczona do zasilania (odbioru) obwodów torowych (zwrotnicowych)

Wyposażenie:

 • 2 listwy Lz-4,
 • 2 dławiki PG-21,
 • transformator REJ 1505/1,
 • 2 zaciski przejściowe,
 • wspornik skrzynki.

TK-01511.2 – przeznaczona do zasilania (odbioru) obwodów torowych (zwrotnicowych)

Wyposażenie:

 • 2 listwy Lz-4,
 • 2 dławiki PG-21,
 • transformator REJ 1511/1,
 • 2 zaciski przejściowe,
 • wspornik skrzynki.

TK-ZOT00.1 – przeznaczona do zasilania obwodów torowych lub zwrotnicowych.

Wyposażenie:

 • 1 dławik kablowy PG-21,
 • 2 zaciski przejściowe,
 • wspornik skrzynki.

TK-ZOT00.2 – przeznaczona do zasilania obwodów torowych lub zwrotnicowych

Wyposażenie:

 • 2 listwy Lz-4,
 • 2 dławiki PG-21,
 • 2 zaciski przejściowe,
 • wspornik skrzynki.

TK-GAR – przeznaczona do rozszycia kabli („garnek kablowy”)

Wyposażenie:

 • 4 listwy Lz-4,
 • 2 dławiki PG-21,
 • 1 dławik PG-29,
 • wspornik skrzynki.

Typy dławików:

 • PG-21 dla kabli od Ø 8 do Ø 17
 • PG-29 dla kabli od Ø 15 do Ø 25

Układy elektroniczne

Układy elektroniczne

Poniżej prezentujemy Państwu zestawienie produkowanych przez nas podzespołów, układów i zespołów elektronicznych, stosowanych przede wszystkim w urządzeniach sterowania ruchem kolejowym, ale również posiadających zastosowanie np. w taborze kolejowym.

 • Przekaźniki zwłoczne i nastawne typu EPW i EPZ
 • Przekaźniki zwłoczne i nastawne typu EPW i EPZ

EPW

Przekaźnik stałoprądowy ze zwłoką przy wyłączaniu typu EPW przeznaczony jest do realizacji zwłoki czasowej przy wyłączaniu obwodów sterowniczych stałoprądowych przede wszystkim w taborze trakcyjnym.

DANE TECHNICZNE:

 • Napięcie znamionowe zasilania Un DC dowolne z zakresu 12 ÷ 110 V
 • Zakres napięcia zasilania 0,6 ÷ 1,25 Un
 • Pobór mocy max 6,7 W
 • Ilość przełączanych obwodów 2
 • Zakres zwłoki czasowej 0,8 s ÷ dowolna dla przekaźników o nastawianej zwłoce czasowej jeden z czterech zakresów:
  • 0,8 s ÷ 10 s
  • 10 s ÷ 80 s
  • 80 s ÷ 600 s
  • 600 s ÷ dowolna
 • Dokładność realizowanej zwłoki ± 3%
 • Ilość ustawionych zwłok czasowych 1 ÷ 10
 • Temperatura pracy 243 ÷ 333 K (-30°C ÷ +60°C)
 • Stopień ochrony IP20
 • Masa ok. 0,26 kg

EPZ

1) Przekaźnik stałoprądowy ze zwłoką przy załączaniu typu EPZ przeznaczony jest do realizacji zwłoki czasowej przy załączaniu obwodów sterowniczych stałoprądowych przede wszystkim w taborze trakcyjnym.

DANE TECHNICZNE:

 • Napięcie znamionowe zasilania Un DC dowolne z zakresu 12 ÷ 110 V
 • Zakres napięcia zasilania 0,6 ÷ 1,25 Un
 • Pobór mocy max 5,5 W
 • Ilość przełączanych obwodów 2
 • Zakres zwłoki czasowej 0,8 s ÷ dowolna dla przekaźników o nastawianej zwłoce czasowej jeden z czterech zakresów:
  • 0,8 s ÷ 10 s
  • 10 s ÷ 80 s
  • 80 s ÷ 600 s
  • 600 s ÷ dowolna
 • Dokładność realizowanej zwłoki ± 3 %
 • Ilość ustawionych zwłok czasowych 1 ÷ 10
 • Temperatura pracy 243 ÷ 333 K (-30°C ÷ +60°C)
 • Stopień ochrony IP20
 • Masa ok. 0,25 kg

2) Przekaźnik przemiennoprądowy ze zwłoką przy załączaniu typu EPZ przeznaczony jest do realizacji zwłoki czasowej przy załączaniu obwodów sterowniczych.

DANE TECHNICZNE:

 • Napięcie znamionowe zasilania Un AC dowolne z zakresu 12 ÷ 220 V
 • Zakres napięcia zasilania 0,6 ÷ 1,25 Un
 • Pobór mocy max 5,5 W
 • Ilość przełączanych obwodów 2
 • Zakres zwłoki czasowej 0,8 s ÷ dowolna dla przekaźników o nastawianej zwłoce czasowej jeden z czterech zakresów:
  • 0,8 s ÷ 10 s
  • 10 s ÷ 80 s
  • 80 s ÷ 600 s
  • 600 s ÷ dowolna
 • Dokładność realizowanej zwłoki ± 3 %
 • Ilość ustawionych zwłok czasowych 1 ÷ 10
 • Temperatura pracy 243 ÷ 333 K (-30°C ÷ +60°C)
 • Stopień ochrony IP20
 • Masa ok. 0,36 kg

Programowane regulatory temperatury PRT

Programowany Regulator Temperatury PRT

Programowany regulator temperatury typu PRT przeznaczony jest do stabilizacji temperatury na jednym z dwóch określonych poziomów (z histerezą 2 ¸ 20°C) lub w określonym przedziale temperatur.

ODMIANY:

 • PRT 6-18 AC/DC
 • PRT 220 AC N
 • PRT 220 AC x/y
 • PRT 220 AC x-y

DANE TECHNICZNE:

 • Napięcie znamionowe zasilania Un DC/AC dowolne z zakresu 6 ¸ 18 V albo 220 V AC
 • Zakres napięcia zasilania Un ± 10%
 • Pobór mocy max 1 W
 • Ilość przełączanych obwodów 2
 • Zakres mierzonych temperatur 233 ¸ 343 K (-40°C ¸ +70°C*) *) wykonanie specjalne – górny zakres temperatury do +125°C
 • Dokładność wartość minimalna: ± 2%
 • wartość typowa: ± 0,5%
 • Ilość ustawionych progów temp. 2
 • Programowana wartość temperaturowej histerezy progów przełączania 2 ¸ 20°C
 • Temperatura pracy 233 ¸ 343 K (-40°C ¸ +70°C*)
 • Stopień ochrony IP20
 • Masa ok. 0,35 kg

Układy czasowe

Układ czasowy T48/24-15s

Układ czasowy T48/24-15s przeznaczony jest zasadniczo do pracy w miniaturowym układzie nastawczym N86F-E, gdzie steruje przekaźnikiem ograniczającym czas pracy napędu zwrotnicowego. Może być również stosowany w innych systemach, gdzie istnieje konieczność uzyskania opóźnień czasowych. Dodatkowym wyposażeniem układu czasowego jest mostek prostowniczy z kondensatorem filtrującym, przeznaczony do zasilania uzwojenia podtrzymującego przekaźnika Or. Całość umieszczona jest w przeźroczystej obudowie z tworzywa sztucznego (obudowa przekaźnika R15).
Układ czasowy charakteryzuje się niewielkim poborem mocy, wysoką odpornością na zakłócenia i szerokim zakresem napięć zasilających. Układ pracuje w trybie generatora monostabilnego. Elementem wykonawczym jest tranzystor typu BD137.

DANE TECHNICZNE:

 • Zakres temperatur pracy 273 ÷ 323 K (0° ÷ 50°C)
 • Napięcie zasilania 48 V lub 24 V
 • Pobór prądu max 150 mA
 • Opóźnienie czasowe 15 s ± 1 s (na zwalnianie)
 • Stopień ochrony IP30
 • Masa max 80 g

Układ mostkowy:

 • Dopuszczalny prąd przewodzenia 1 A
 • Dopuszczalne U~ 40 V

Moduły elektroniczne ME

Posiadamy w swojej ofercie następujące odmiany modułów elektronicznych typu ME:

 • ME-03 (moduł elektroniczny)
 • ME-04 (moduł elektroniczny)
 • ME-05 (moduł elektroniczny)
 • ME-06 (moduł elektroniczny)
 • ME-07 (moduł interfejsu)
 • ME-24/1 (układ migacza)
 • ME-24/2 (układ migacza)

Układy opóźniające OSA

Oferujemy Państwu następujące układy opóźniające, stosowane w systemie OSA:

 • E-1
 • E-2
 • E-3
 • E-4
 • E-5
 • E-6
 • E-7
 • E-8
 • E-11
 • RC-1
 • RC-2
 • RC-3
 • RC-4
 • RC-5

oraz

 • UK-1 (układ komparatora)
 • MP (mostek prostowniczy)

Układy ochronne

Układy zabezpieczające i ochronne
Oferujemy Państwu następujące układy zabezpieczające i ochronne:

 • OSN (ochronnik szafy nieuziemionej)
 • OSU (ochronnik szafy uziemionej)
 • OZ (ochronnik zasilania)
 • ZW/EAC 95 (zwieracza Eac)
 • ZW-220/230 (zespół warystorów – układ ochronny)
 • ZW-380 (zespół warystorów – układ ochronny)
 • ZZL-2 (zespół zabezp. linii – Eac)
 • ZZS/2T (zespół zabezp. semafora – Eac)
 • ZZS/3T (zespół zabezp. semafora – Eac)

Inne

Inne wyroby

 • MD 45 (moduł diodowy)
 • MLP (migacz lampek pulpitu)
 • PKF-2 (przekaźnik kontroli faz)
 • PM-01 (płytka migacza)
 • PM-02 (płytka migacza)
 • SA (sygnalizator akustyczny)
 • SO-12 (sygnalizator optyczny)
 • SO-220 (sygnalizator optyczny)
 • SO-24 (sygnalizator optyczny)
 • SPW-110 (stykowy przełącznik włókien)
 • UKP 1/2A (układ kontroli prądu)
 • UKP 1/6A (układ kontroli prądu)
 • ZP-03 (zespół przekładnika)

Wskaźniki

Wskaźniki

W swojej ofercie posiadamy stosowane na sieci PKP wskaźniki różnych typów.
Produkowane wskaźniki:

 • W-1
 • W-4
 • W-5
 • W-7
 • W-9
 • W-11a
 • W-11p
 • W-14
 • W-15
 • W-16
 • W-18
 • W-19
 • W-20
 • W-24
 • W-28
 • Z-1

Fundamenty

Fundamenty

Oferujemy Państwu fundamenty stalowe z przeznaczeniem pod semafory, semafory karzełkowe, szafy, napędy rogatkowe.
W przypadku zapotrzebowania istnieje możliwość realizacji indywidualnego zamówienia.

Lista produktów

 1. CT 430 s Czujnik temperatury
 2. E-1 Układ opóźniający-OSA
 3. E-2 Układ opóźniający-OSA
 4. E-3 Układ opóźniający-OSA
 5. E-4 Układ opóźniający-OSA
 6. E-5 Układ opóźniający-OSA
 7. E-6 Układ opóźniający-OSA
 8. E-7 Układ opóźniający-OSA
 9. E-8 Układ opóźniający-OSA
 10. E-11 Układ opóźniający-OSA
 11. EPW 110/1 Przekaźnik zwłoczny
 12. EPW-110V Przekaźnik zwłoczny
 13. EPW-110V N Przekaźnik nastawny
 14. EPW-24V Przekaźnik zwłoczny
 15. EPZ 110/1 Przekaźnik zwłoczny
 16. EPZ-110V Przekaźnik zwłoczny
 17. EPZ-110V N Przekaźnik nastawny
 18. EPZ-220V Przekaźnik zwłoczny
 19. EPZ-220V N Przekaźnik nastawny
 20. EPZ-24V Przekaźnik zwłoczny
 21. EPZ-24V N Przekaźnik nastawny
 22. ERL-10014 Zestaw elektroniczny
 23. ERL-10015/1 Zestaw elektroniczny
 24. ERL-10016/3 Zestaw elektroniczny
 25. ERL-10025a Zestaw elektroniczny
 26. ERL-11013 Zestaw elektroniczny
 27. JRV-10107 Przekaźnik
 28. JRV-10108 Przekaźnik
 29. JRV-10207 Przekaźnik
 30. JRV-10208 Przekaźnik
 31. JRV-10307 Przekaźnik
 32. JRV-10308 Przekaźnik
 33. L.z.+12 Listwa zaciskowa +12
 34. L.z.+24 Listwa zaciskowa +24
 35. MD 45 Moduł diodowy
 36. ME-03 Moduł elektroniczny
 37. ME-04 Moduł elektroniczny
 38. ME-05 Moduł elektroniczny
 39. ME-06 Moduł elektroniczny
 40. ME-07 Moduł interfejsu
 41. ME-24/1 Układ migacza
 42. ME-24/2 Układ migacza
 43. MLP Migacz lampek pulpitu
 44. MP Mostek prostowniczy-OSA
 45. N 86 F-E b/p Układ nastawczy bez przekaźników
 46. N-86 F-E Układ nastawczy
 47. OSN Ochronnik szafy nieuziemionej
 48. OSU Ochronnik szafy uziemionej
 49. OZ Ochronnik zasilania
 50. PKF-2 Przekaźnik kontroli faz
 51. PM-01 Płytka migacza
 52. PM-02 Płytka migacza
 53. PRT 220AC N Programowalny Regulator Temperatury
 54. PRT 220AC x/y Programowalny Regulator Temperatury
 55. PRT 220AC x-y Programowalny Regulator Temperatury
 56. PRT 6-18AC/DC Programowalny Regulator Temperatury
 57. PWN 2,5/500 Próbnik wysokiego napięcia PWN 2,5/500
 58. PZ-02 Przetwornik zwrotnicowy
 59. RC-1 Układ opóźniający-OSA
 60. RC-2 Układ opóźniający-OSA
 61. RC-3 Układ opóźniający-OSA
 62. RC-4 Układ opóźniający-OSA
 63. RC-5 Układ opóźniający-OSA
 64. REJ-1001/3 Transformator
 65. REJ-1002/1 Transformator
 66. REJ-1003/2 Transformator
 67. REJ-1005/1 Transformator
 68. REJ-1006/1 Transformator
 69. REJ-1009/1 Transformator
 70. REJ-1011/1 Transformator
 71. REJ-1012/1 Transformator
 72. REJ-1052/2 Transformator
 73. REJ-1061/1 Transformator
 74. REJ-1062/1 Transformator
 75. REJ-1203 Transformator
 76. REJ-1204 Transformator
 77. REJ-1205 Transformator
 78. REJ-1251/1 Transformator
 79. REJ-1252/1 Transformator
 80. REJ-1253/1 Transformator
 81. REJ-1254/1 Transformator
 82. REJ-1259/1 Transformator
 83. REJ-1301/2 Transformator
 84. REJ-1401/1 Transformator
 85. REJ-1451/1 Transformator
 86. REJ-1452/1 Transformator
 87. REJ-1501/1 Transformator
 88. REJ-1505/1 Transformator
 89. REJ-1511/1 Transformator
 90. SA Sygnalizator akustyczny
 91. SK-1.1 Szafa z laminatu
 92. SK-1.5 Szafa z laminatu
 93. SK-10 Szafa z laminatu
 94. SO-12 Sygnalizator optyczny
 95. SO-220 Sygnalizator optyczny
 96. SO-24 Sygnalizator optyczny
 97. SPW-110 Stykowy przełącznik włókien
 98. T-48/24-15s Przekaźnik czasowy
 99. TK-01061.1 Skrzynka kablowa
 100. TK-01062.1 Skrzynka kablowa
 101. TK-01501.2 Skrzynka kablowa
 102. TK-01505.2 Skrzynka kablowa
 103. TK-01511.2 Skrzynka kablowa
 104. TK-GAR Skrzynka kablowa
 105. TK-NE000.2 Skrzynka kablowa
 106. TK-NEPZ1.1 Skrzynka kablowa
 107. TK-NZ5.K Skrzynka kablowa
 108. TK-NZ5.P Skrzynka kablowa
 109. TK-X0000.1 Skrzynka kablowa
 110. TK-X0000.2 Skrzynka kablowa
 111. TK-ZOT00.1 Skrzynka kablowa
 112. TK-ZOT00.2 Skrzynka kablowa
 113. TR-40 Termoregulator
 114. TR-5 Termoregulator
 115. UK-1 Układ komparatora -OSA
 116. UKP 1/2A Układ kontroli prądu
 117. UKP 1/6A Układ kontroli prądu
 118. UZKP – 2 Zestaw pomiarowy
 119. UZKP – JRB Przystawka JRB do UZKP-2
 120. UZKP – JRC Przystawka JRC do UZKP-2
 121. UZKP – JRG Przystawka JRG do UZKP-2
 122. UZKP – JRK Przystawka JRK do UZKP-2
 123. UZKP – JRM Przystawka JRM do UZKP-2
 124. UZKP – JRV Przystawka JRV do UZKP-2
 125. UZKP – P Komplet przystawek
 126. UZKP – U Przystawka uniwersalna do UZKP-2
 127. W-1 Wskaźnik odblaskowy ze słupkiem lub mocowaniem
 128. W-11 Wskaźnik odblaskowy ze słupkiem
 129. W-11p Wskaźnik odblaskowy ze słupkiem
 130. W-15 Wskaźnik odblaskowy ze słupkiem
 131. W-16 Wskaźnik odblaskowy ze słupkiem
 132. W-18 Wskaźnik
 133. W-19 Wskaźnik
 134. W-20 Wskaźnik
 135. W-24 Wskaźnik podświetlany
 136. W-4 Wskaźnik odblaskowy ze słupkiem
 137. W-5 Wskaźnik odblaskowy ze słupkiem
 138. Z-1 Wskaźnik odblaskowy ze słupkiem
 139. ZP-03 Zespół przekładnika
 140. ZW/EAC 95 Zwieracz – Eac
 141. ZW-220/230 Zespół warystorów- układ ochronny
 142. ZW-380 Zespół warystorów- układ ochronny
 143. ZZL-2 Zespół zabezpieczenia linii – Eac
 144. ZZS/2T Zespół zabezpieczenia semafora – Eac
 145. ZZS/3T Zespół zabezpieczenia semafora – Eac
 146. P-10 Fundament P-10 wys. 2,0 m
 147. P-8 Fundament P-8 wys. 1,7 m
 148. Fundament pod karzełek
 149. Fundament pod napęd rogatkowy – izolowany
 150. Fundament pod napęd rogatkowy – nieizolowany
 151.  Fundament pod szafę SK