Krakowskie Zakłady Automatyki S.A. wspierają:

 • Wojewódzki Ludowy Klub Sportowy „Krakus”
 • Kraków Business Run
 • Towarzystwo Przyjaciół Dzieci „RÓWNI SOBIE”
 • Fundację dla Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Zespół Szkół nr 1 im. św. Rafała Kalinowskiego w Krakowie
 • Małopolski Zarząd Wojewódzki Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Krakowie
 • VII Ogólnopolską Konferencję „Nowoczesne technologie w realizacji projektów inwestycyjnych transportu kolejowego”
 • Instytut Archeologii Wydziału Historycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • Polski Czerwony Krzyż – Małopolski Zarząd Okręgowy w Krakowie
 • XVI Międzynarodową Konferencję Naukową „Dylematy współczesnych przedsiębiorstw w procesie restrukturyzacji. Dywersyfikacja – Integracja – Rozwój”
 • Federację Związków Zawodowych Pracowników Automatyki i Telekomunikacji PKP
 • Polskie Stowarzyszenie Telematyki Transportu (Międzynarodowa Konferencja na temat Inteligentnych Systemów Transportowych TST’2014)
 • Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP (budowa pomnika inż. Józefa Nowkuńskiego)
 • Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP (Konferencja Naukowo-Techniczna „40-lecie Centralnej Magistrali Kolejowej. Karty Historii. Innowacyjność”)
 • Przejazdy Kolejowo-Drogowe 2015 – Nowe technologie w budowie i eksploatacji przejazdów kolejowo-drogowych