Polityka jakości Krakowskich Zakładów Automatyki S.A. wynika ze strategii rozwoju związanej z przemysłem kolejowym i jest filarem funkcjonowania oraz utrzymania pozycji firmy na rynku wyrobów i usług w infrastrukturze transportu lądowego, telekomunikacji i elektroenergetyki.

Polityką KZA S.A. jest zapewnienie możliwie najwyższego poziomu wyrobów i usług spełniających wymagania, oczekiwania i potrzeby klienta, realizowanych terminowo, pozbawionych wad, a przez to będących rekomendacją dla dalszych kontraktów.

Polityka jakości KZA S.A. realizowana jest przez :

  • identyfikację i spełnianie potrzeb klienta w trakcie całego życia wyrobu;
  • systematyczne budowanie jakości od pierwszego kontaktu z klientem, przygotowanie atrakcyjnej, konkurencyjnej oferty, kompleksową realizację usługi – aż do serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego oraz utrzymania;
  • współdziałanie kierownictwa ze wszystkimi pracownikami w zakresie eliminowania przyczyn powstawania nieprawidłowości;
  • doskonalenie organizacji pracy pozwalającej zapewnić należytą jakość świadczonych usług i optymalizację kosztów;
  • szkolenie pracowników przedsiębiorstwa w podstawach i metodach zarządzania jakością.

Zapewniam, że każdy pracownik Krakowskich Zakładów Automatyki S.A. zna i odpowiada za postawione cele oraz zadania jakościowe firmy. Zobowiązujemy się spełniać mające zastosowanie wymagania oraz ciągle doskonalić system zarządzania jakością.

Kraków, marzec 2018 r.

 

Zarząd Krakowskich Zakładów Automatyki S.A.

Prezes Zarządu
Edward Jacek Kwarciak

Wiceprezes Zarządu
Wojciech Kościółek