Informacja dotycząca działalności Spółki Krakowskie Zakłady Automatyki S.A. w czasie stanu epidemicznego

Z uwagi na aktualną sytuację spowodowaną rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS CoV-2 oraz wprowadzeniem na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego, w trosce o zdrowie naszych pracowników oraz współpracujących z nami kontrahentów informujemy, iż Zarząd Spółki Krakowskie Zakłady Automatyki S.A. podjął stosowane działania prewencyjne.
W okresie od dnia 16 marca 2020 r. do odwołania siedziba Spółki oraz wszystkie biura budowy reorganizują swoją działalność, w szczególności poprzez:

  • Ograniczenie do bezwzględnie wymaganego minimum bezpośrednich kontaktów.
  • Przejście w maksymalnym zakresie na pracę zdalną przez jak największą liczbę pracowników.
  • Odwołanie wszelkich szkoleń i konferencji, a także spotkań z zagranicznymi przedstawicielami firm współpracujących.
  • Wprowadzenie skróconego czasu pracy: od godziny 9.00 do 14.00.
  • Udostępnienie w biurach płynów dezynfekujących i innych detergentów oraz maseczek i rękawic ochronnych, które będą również dystrybuowane na każdą prowadzoną przez spółkę inwestycję.

Przypominamy, także, że zawsze w przypadku pogorszenia samopoczucia u nas samych – należy koniecznie zgłaszać ten fakt do bezpośredniego Przełożonego.